Ústavní soud zrušil zákonem uloženou povinnost sledovat el. komunikaci a uchovávat záznamy.

Komentáře:

Rozhodnutí ÚS se nevyjadřuje k tomu, co kdo dělá, ale k tomu, jestli jsou zákony v souladu s ústavou. ÚS tedy nekomentuje, nezakazuje ani nepřikazuje komukoli jakoukoli činnost, ÚS přezkoumává zákon. Shledal, že zákonem stanovená povinnost plošného sledování zasahuje do lidských svobod, garantovaných ústavou, a tuto povinnost zrušil. Nic nad to.

Rozhodnutí v této konkrétní věci není aplikovatelné na jiná podobná ustanovení českého právního řádu.

Rozhodnutí se nevztahuje na činnost soukromých subjektů. „Zrušení povinnosti“ neznamená „zákaz“.

Ústavní soud se nevyjadřoval ke sledování jako takovému. Pouze konstatoval, že podobné plošné sledování nemá být součástí právního řádu a nemá být ukládané zákonem jako povinnost.

Google:

„Sledování lidí Googlem“ je diametrálně odlišná záležitost. V případu Googlu jde o soukromý subjekt, kde je na libovůli každého, zda jej bude používat. Argumentace „stejně jej všichni používají“ je naprosto lichá: nikomu není uložena zákonem povinnost používat jeho služby!

Ano, z hlediska práva je opravdu zásadní rozdíl v tom, jestli vás špehuje stát, nebo Google. Nebo, jako v tomhle případě, jestli zákon ukládá někomu špehovat všechny pro potřeby moci. Zákonem uložená povinnost sledovat je nemravná a stát, který takový zákon má a prosazuje, tak činí v rozporu s principy právního státu.

Protože stát, na rozdíl od Google, je nadán mocí občana omezit v právech, diktovat mu povinnosti a vymáhat jejich splnění. Google nic z toho nemůže (hypoteticky možná ano).

Pochopit rozdíl mezi „zákonem uloženou povinností“ a „rozmarem soukromé firmy“ je elementární pro pochopení principu práva, potažmo pro jakoukoli diskusi nad ním.

PS: Pokud se mnou chcete diskutovat o tomto tématu, nezkoušejte argumentovat tím, že „Google dělá to samé a nikomu to nevadí“, že „Google používají všichni, takže to je skoro to samé“, nebo že „stát by neměl uchovávat data“. Nedělá to samé, nepoužívají ho všichni povinně a stát data neukládá, milý wannabe kontroverzní bloggere.