Prý se žadatelé o azyl cítí dotčeni poměřováním penisů a kritizuje nás za to EU, že prý ponižujeme homosexuály, vyjádřily se dnes mediální mr… ehm… kolegové z médií.

Dovolte trošku souvislostí:

Falometrie či falopletysmografie je metoda, kdy je měřena fyziologická reakce pohlavních orgánů na vizuální podněty. Vyvinul ji v padesátých letech český psychiatr Kurt Freund, který měl coby znalec odlišit mezi homosexuálními muži a těmi, co homosexualitu předstírali, aby se vyhnuli vojenské službě. Výsledkem jeho prací mj. bylo, že Československá republika v roce 1961 dekriminalizovala souhlasný homosexuální styk mezi dospělými (viz). Německo, Rakousko, Anglie a další země se později, i díky Freundovu výzkumu, přidaly.

„Měření penisů“ (přesněji měření reakcí – snad všichni mají zkušenost, že tyto reakce lze vůlí ovlivnit jen těžko) tedy stálo na počátku dekriminalizace homosexuality.

Zpráva EU pak pouze konstatuje, že ČR tuto metodu používá, a to v případech, když žadatel o azyl uvede jako důvod „perzekuci kvůli homosexuální orientaci“ a o tomto důvodu panují pochybnosti.

Těžko říct… Pokud uvede jako důvod „pronásledování za náboženské vyznání“, nemáme jak to ověřit. Homosexualitu dokážeme poměrně přesně ověřit – vyšetření falopletysmografem odliší i předstírané či naučené homosexuální chování od vrozené sexuální orientace.

Možná by bbylo na místě tyto souvislosti uvést, než se budeme pohoršovat nad ponižováním a pošlapáváním lidských práv – právě tohle „pošlapání práv“ přispělo k výrazné liberalizaci v této oblasti, nejen u nás, ale i v dalších zemích, a jen díky němu dnes mohou žadatelé u nás žádat o azyl s tímto odůvodněním; bez „měření penisů“ bychom je pravděpodobně zavírali.

Ale nebojte – poměřování penisů v internetových diskusích bude pokračovat dál…