U Steinů někdo zazvonil.
Kuchařka škube kuře.
Mína jde: Kdopak by to byl?
Kůň stojí přede dveřmi!

Mína přirazí dveře: Řach!
Kuchařka: Co se děje?
Slečna přichází v bačkorách.
Přichází celá rodina.</p>

„Promiňte,“ kůň se představil,
„jsem kůň truhláře Bartla,
onehdy jsem vám dopravil
dveřní a okenní rámy.“</p>

Čtrnáct lidí a mopslíček
stojí tu jako v snění.
Hop! poskočí si mazlíček.
Ostatní stojí jak sloupy.</p>

Kůň, že tu není pochopen,
jazykem pro sebe mlaskne,
klidně se obrátí a zas ven
po schodech odchází dolů.</p>

Těch třináct hledí na pána,
zda k tomu nemá co říci.
„To byl,“praví profesor Stein,
„zážitek vskutku zvláštní.“</p>