Trošku jsem si naběhl s reakcí na Pepu Šlerku a jeho článek Komunisty do vlády, prosím. Jako že, jestli jsem to dobře pochopil, když budou komunisti u moci, tak ukážou, že za dvacet let odsunutí do ústraní zapomněli rozhodovat a stal se z nich salónní kroužek levicových plkalů. Tím tedy prokážou v praxi svou bezzubost, a jejich voliči si uvědomí, že tahle strana nic nevyřeší, protože akorát plácá hubou. Takže se komunisti konečně zdiskreditují („takových řečí měli, a když to mohli předvést, tak neukázali nic…“) a zavládne všeobecné prozření a sluníčková budoucnost.

Obávám se, že není většího omylu. A když se mě ptá třetí člověk, proč si to myslím, tak to tedy napíšu veřejně.

Víra v to, že se nějaká strana, založená na blouznivém programu direktivního blaha a univerzálního dobra (například komunisti nebo zelení) podílem na moci zdiskredituje v očích svých voličů je naivní, a řadím ji mezi tragické intelektuálské omyly, do skupiny omylů druhu „Jak to, že to ti lidé nevidí?!“ – Nevidí!

Myšlenka, na níž komunisti stojí, je totiž nezdiskreditovatelná už tím, jak je postavená: „My, proletariát, se máme špatně, protože oni, kapitalisti, drží výrobní prostředky!“ – takže vše špatné pochází z kapitalismu a od kapitalistů. Pokud budou komunisti ve vládě a stane se cokoli – krachne státní kasa, vzroste nezaměstnanost na 20 %, vzroste bída a zadlužení, cokoli – tak komunisti řeknou: „ano, vidíte, to je jasný důkaz toho, jak je kapitalistický systém špatný!“ Komunistická teze je podílem na moci v demokratické společnosti nezdiskreditovatelná.

 

Ostatně co to je – volič komunistů?
Zaprvé jsou to voliči z resentimentu: „Za komunistů bylo líp“. Ti nenávidí „tunelářský kapitalismus“ a „ty hajzly podnikatelský“… Těm se komunisti nezdiskreditují: „Ano, jde to sice celé do hajzlu, ale to je proto, že podnikatelé dělaj černoty a nechtěj platit daně, proto ten komunistickej plán nevyšel, je potřeba aby to komunisti vzali pevně do rukou.
Zadruhé jsou to voliči-idealisti… Všelijaký mladí salónní levičáci s portrétem Che Guevarry na prsou, romantičtí snílci, co letos půjdou poprvé volit… U nich se komunistická myšlenka zdiskredituje časem sama i bez toho, aby byli komunisti ve vládě – a u části z nich nikdy.
Zbytek jsou „voliči populistických stran“ – a u nich se populista nikdy nezdiskredituje, protože takový volič vždy věří, že „myšlenka byla dobrá, jen lidi málo rázný“
Jediný, u koho se mohou komunisti zdiskreditovat, je mladý levicově orientovaný intelektuál, který upřímně věří v rovnost a spravedlnost a naivně doufá, že komunisti jsou takoví… a těch je – jestli několik set?
Opravdu stojí prozření několika set lidí za to pustit k moci komunisty ve chvíli, kdy se „bárka potápí a loďka jde ke dnu“?
Jediné, co mi zbývá, je utěšovat se nadějí, že ani ČSSD nedokáže zrušit některé ekonomické zákonitosti, a že se předvolební slova s povolebními činy diametrálně rozejdou.
(A to nepočítám dalekosáhlé škody, které dokáže napáchat fanatická strana ve vládě za podpory lumpů všech barev v parlamentu.)