Podotek k Trvale udržitelné krávě

Nový poznatek, tvrzení či pravidlo je potřeba aplikovat na svět a situace okolo sebe. Pokud pasuje, lze jej ověřit. Pokud nepasuje, je určeno pro jinou situaci. Aplikace pravidla na situaci, pro kterou není určeno, se nazývá dogmatismus.

U pravidla nemusí být deklarativně vyjmenováno, pro jaké situace je vhodné. Považuje se za zřejmé, že je vhodné pro situace, pro něž je vhodné.

Binární mozek ovšem nezná neurčitost, zná jen minimum a maximum. Pokud je pravidlo, tak musí platit všude. Binárnímu mozku nelze říct pravidlo „po močení si oklepejte penis„, protože okamžitě vyrukuje s tím, že pro ženy toto pravidlo nelze použít, a tím pádem je špatné – a ten, kdo jej hlásá, je bloud, protože hlásá bludy…

Nejen binární mozky se dopouštějí omylu vývoje. Podléhají iluzi, že nový vývojový stupeň má za úkol nahradit předchozí. Že film má nahradit divadlo, že televize má nahradit film, že internet má nahradit sociální kontakty, … Jako by neuvažovali možnost, že nejde o nahrazení, ale o doplnění.

Aktuální příklad z diskuse o nadstavbě nad jedním jazykem: Je špatná, neprosadí se, je to nesmysl, protože sebelepší vlastnosti nedonutí vývojáře, aby své staré programy přepsali do nového jazyka. Jako by nemohli oba jazyky žít vedle sebe, ne – buď, anebo! Pro binární mozky je nebo vždy exkluzivní…

Taky se tomu říká odezdikezdismus.

PS: Oklepejte si… Děkuji.