Jedním okem sleduju ČT24, tam se povídá o biodiverzitě a ubývání druhů. Jeden host je takový umírněný realista („nelze říct jestli to je výkyv, trend nebo jev způsobený člověkem…“), druhý je typický aktivista. A jak ho tak poslouchám (aktivistu), tak si uvědomuju, že už je jen krůček ke Konečnému Řešení Historické Otázky. Pokud zelené dogma zvítězí, bude se ve školách učit něco zhruba takového:

Druhy vznikaly a zanikaly přirozeným výběrem, který popsal Darwin, a to až do 18. století. Pak tyto jevy v přírodě ustaly, stejně jako ustalo přirozené kolísání teplot v dlouhém období, a všechny tyto jevy začaly být způsobovány lidskou činností.

A nikdo se nepodiví!

Mimochodem, říkal jsem si, co by se tak stalo, kdyby někdo naložil vyhořelé jaderné palivo do rakety a poslal ji k Slunci. Co myslíte, řvali by aktivisté, že zamořujeme radioaktivním odpadem Vesmír? Nevím, nejsem si jist a věřím, že takhle blbí snad ani oni nejsou. Každopádně jsem přesvědčen o tom, že by řvali naši potomci, když by zjistili, že jsme tak drahocennou surovinu zničili. Asi jako byly niklové rudy pro staré horníky „hlušinou“.