Akce Raiffeisen pokračuje. Stále volají, stále volají, a ještě se uráží, že jsem na ně nepříjemný!

Takže jsem jim poslal takzvané Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ze zákona totiž na to mám právo a banka je povinna zrušit veškeré osobní údaje, které o mne schraňuje. Věc je trošku zašmodrchaná tím, že banky mají ze zákona povinnost některé údaje uchovávat – ale zákon jim rozhodně nedovoluje takové informace používat k jiným účelům. A tak jsem sepsal žádost, která je v tomto poměrně jednoznačná, a poslal jsem ji Raiffeisence datovou schránkou. Co taky jiného s nimi?!

Jo a zákon myslí i na případ, že banka ty údaje dala někomu jinému, aby mě obvolával, a ukládá povinnost o tomto nesouhlasu všechny takové subjekty informovat – to kdyby zkoušeli, že vám voni nevolají, že volá externí firma.

(Samosebou to ještě není všechno, ještě jsem připravil jednu akci, ale ta propukne až za pár dní.)

Kdybyste někdy přemýšleli, jak naformulovat takovou žádost, tak tady máte vzor.

Věc: Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já, *\*, bytem ***\*, r.č. ******* tímto

odvolávám

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

V souladu s ustanovením tohoto zákona požaduji, aby společnost Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČ 49240901 již dále nezpracovávala moje osobní údaje, které nejsou nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností, tedy zejména pro marketingové účely.

Zároveň připomínám, že dle §5 odst. 8 tohoto zákona jste o tomto nesouhlasu povinni informovat všechny správce osobních údajů, kterým jste mé údaje poskytli.

Žádám o potvrzení toho, že moje osobní údaje již banka nezpracovává, a to formou zprávy do datové schránky, id **

S pozdravem

***