Kdo si vaří za chalupou třaskavinu z chaluh?

Inženýr Cyrus Smith získal zjevně titul ještě v dobách, kdy „inženýr“ byl někdo, kdo se vyzná v technice a přírodních vědách. Navíc byl šmejknutej domácím kutilstvím, a tahle kombinace vyústila do takového protoMcGyvera. Jenže mně to už od dětství vrtalo hlavou – fakt by to šlo tak, jak to Verne popisoval?

Tak jako změřit skálu, to asi jo, zasadit obilí a spíchnout oblečení z kůží, to taky, ale co ta scénka s vyhazováním žuly do povětří? Inženýr Smith nemá ani zbla vybavení, má jen (jaké štěstí!) uhlí, pyrit, ledek, spoustu tuku a nějaké ty chaluhy, a z tohodle dohromady vyrobí nitroglycerín, kterým odpálí kus skály.

Milí čtenářové, je tu mezi vámi nějaký chemik se smyslem pro experiment? 😉 Já bych totiž strašně rád věděl, jestli to je alespoň principiálně možné. Tedy získat sodu pálením chaluh, tou sodou pak zmýdelnatit tuk, vyrobit kyselinu sírovou pálením pyritu a následnou „destilací“ síranu, tu pak proměnit na kyselinu dusičnou reakcí s ledkem, a tuhle kyselinu dusičnou použít k nitrování glycerínu?

Díky moc.