Typickým rysem právně pozitivistické společnosti je, že se vrtá i do věcí, které není třeba kodifikovat. Vůdcem a jasným sluncem, osvětlujícím cestu k zářným zítřkům, je u nás třeba panevropské načálstvo – pardon, Komise. Usilovně dnem i nocí pracuje na tom, jak zlepšit kdejaký aspekt lidského bytí. Když nemůže doporučit Slunci, jak moc má svítit, doporučí lidu, jak moc má chodit na slunce, a radostně si odškrtne další položku. Letos třeba zajistí šťastnou budoucnost cloudů!

Dokud se v Bruselu zasedá, není si nikdo jist majetkem ani životem, ale přesto se dopustím předpovědi na základě indicií.

Evropská komise shromažďuje názory občanů, podniků, veřejných správ a dalších zúčastněných stran na otázku, jak plně využít výpočetní technologie založené na internetu k poskytování řady různých služeb („cloud computing“). Cloud computing umožňuje, aby společnosti, veřejné správy i jednotlivci, kteří jsou uživateli sítí jako je internet, měly přístup ke svým údajům a softwaru z počítačů nacházejících se na jiném místě. Může pomoci podnikům – zejména malým a středním – výrazně snížit náklady na informační technologie, vládám poskytovat služby za nižší cenu a ušetřit energii tím, že se hardware využije efektivněji.  Cloud computing se již běžně používá například u emailových služeb prostřednictvím internetu.

Tak, tím by bylo řečeno, co to je cloud. Cloud je třeba mail. Přínos cloudu je mj. v tom, že soukromníci mohou poskytovat levněji služby vládám (!)

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla:  „Velice se těším na potenciální výhody cloud computingu spojené se snížením nákladů, zlepšením služeb a vytvořením nových podnikatelských příležitostí.  Potřebujeme v této oblasti jasně definovanou strategii, aby se co nejlépe využil jeho potenciál. Názory všech zúčastněných stran jsou důležitým předpokladem toho, aby se to podařilo.“

Martin Malý k tomu uvedl: „Velice se těším na skvělé využití potenciálu cloud computingu. Až dosud jsem si myslel, že jej využívám, ale teprve se Strategií budu, doufám, vědět, jaký je správný evropský způsob jeho využití.“

Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, zejména uživatele cloud computingu a osoby pracující na jeho vývoji, aby se podělily o své zkušenosti s používáním a poskytováním této služby a sdělily, jaké jsou jejich potřeby, očekávání a názory v této oblasti. Mimo jiné má tento průzkum sloužit k získání zpětné vazby ohledně těchto otázek:

–       ochrana údajů a odpovědnost za ni, zejména v přeshraničních situacích;

–       další právní a technické překážky, které mohou zpomalit rozvoj cloud computingu v Evropě;

–       normalizace a interoperabilní řešení;

–       zavádění služeb cloud computingu, především v malých a středních podnicích;

–       způsoby podpory výzkumu a inovací v této oblasti.

No, budiž. Odpovědnost za ochranu údajů v přeshraničních situacích je určitě rozumné téma, stejně jako interoperabilita. A dál? „Zavádění cloud computingu“? Opravdu? To se jako někdo rozhodl, že cloud je dobrý a tak ho teď budeme zavádět a budeme podporovat jeho zavádění i tam, kde je naprosto zbytečný, nebo jak?

Výsledky konzultace budou zakomponovány do přípravy evropské strategie pro cloud computing, kterou Komise předloží v roce 2012. Cílem této strategie je objasnit právní podmínky pro zavádění cloud computingu v Evropě, stimulovat rozvoj konkurenceschopného evropského odvětví a trhu v uvedené oblasti a usnadnit občanům a podnikům spuštění těchto inovativních služeb.

Čňčňčňčň!

Vidím to nějak takto:

Evropská strategie deklaruje Dobro. Deklarativní právní normy jsou přeci od toho, aby lid věděl, co je dobré. Třeba: „Václav Havel se zasloužil o stát“. „Masaryk se zasloužil o stát“. „Beneš se zasloužil o stát“. Tak co třeba „Cloud computing vyjadřuje myšlenku evropské integrace“?

Strategie bude stimulovat. Víte, co je „stimulace“ v newspeaku? No přeci dotace! Dostanete dotaci na „zavedení cloudu“. Například přejdete na GMail a GDocs, a dostanete na to děngi. Polovinu dáte zprostředkovateli, který ví, jak zatáhnout, aby se oslíček otřásl, a druhou polovinu máte jako kompenzaci, abyste mohli poskytovat levněji službu vládám. A my vám to celé zaplatíme, oklikou přes Brusel.

Kde je dotace, tam je netržní cena. Kdo bude dotován, rozvine služby, nedotovaný nepřežije. (Analogie: zemědělství) Dotován není nejlepší, nejsilnější, rozumný, ale správně evropský.

Summa: Výsledkem strategie budou prázdné proklamace (Cloud je dobrý, áááááno?) a státní korupce. Pardon, dotace. Vznikne spousta nepotřebných nesmyslů, iniciativ, akčních rozvojových plánů a pobídek. Cloudy si zavedou firmy, které ho nepotřebují. Cloudy se zavedou na úřadech, kde budou sloužit jako další pomůcka pro zvyšování entropie a úřední neochoty („Já bych vám s tím ráda pomohla, ale my to máme v cloudu…“)

Možná vypustěj i vlastní cloudovou družici, a v Praze bude centrála! Jupí!