Nejvyšší pražský purkrabí Zdeněk ze Šternberka psal Viktorínovi z Poděbrad, tedy synu krále Jiřího, v srpnu 1468 dopis:

Ode mne Zdeňka z Šternberka, najvyššieho purkrabí Pražského a najvyššieho hejtmana prelátuov, kniežat, pánuov i obcí křesťanských
v posslušenství otce svatého stojících slavné koruny České, tobě, Viktorine z Cvajlinku.
Jakož píšeš, dávaje mi nejhorší zrádce, bezectný lháři i zrádce mé cti: vy ste najhorší kacéři a zrádce mé cti, neb se Jidáši rovnáte (…) Dotýčeš, že bych tobě psal jako nestydatá kurva: psal sem a píši jako dobrý pán rytieřský, ve cti zachovalý, protože desetkráts podobnější k kurvě nestydaté, bezectné, lživé a ohejralé nežli já.

Roztomilé. Cože, já že jsem nestydatá kurva? Já jsem cti dbalý rytíř, ty bezectná prolhaná ohejralá kurvo!

Dneska by mu to napsal do komentářů na blog.

Zdroj