Kdysi jsem napsal článek Smithbusters, kde jsem přemýšlel, jestli se dá opravdu dělat všechno to, co předváděl inženýr Smith na Tajuplném ostrově. A teď – co byste předvedli vy?

Četl jsem scifi povídku, jejíž pointa byla založená na tom, že se profesor dějepisu v muzeu v Římě zasnil – a najednou se ocitl v Římě za císařství. V aréně a v okovech. Na oplátku se zajatý germánský bojovník ocitl v Římě dvacátého století. Což vzbudilo mnohá komická nedorozumění, ale o to mi nejde. Mně jde o toho profesora, který byl předveden před císaře (tuším Domitiana), lámanou latinou mu vysvětlil, že je návštěvník zdaleka, byl tedy propuštěn z okovů a přemýšlel, jak se císaři odvděčit. „Vždyť jsem přeci z 20. století, znám spoustu technických vymožeností…“ – ale pak si uvědomil, že je sice zná, ale neví, jak fungují a rozhodně by je nedovedl sestrojit.

Od té doby, když mám náladu, přemýšlím, co bych vlastně dokázal já. Představme si situaci: Ocitnu se v době, řekněme, císaře Tita Flavia. Titus vládl v letech 79 až 81. Sice tou dobou vybuchl Vesuv a zničil Pompeje, Herculaneum a Stabie, ale dejme tomu. Titus byl mírný císař (když pomineme tu epizodu v Judeji, kde jako vojevůdce zničil Šalomounův chrám), investoval do stavební činnosti (on dokončil Koloseum, zvané Flaviovský amfiteatr), no zkrátka ocitnout se zrovna v té době v Římě by bylo fakt štěstí. Dejme tomu, že není problém jazyk. Není problém ani císařská přízeň, ani peníze. Jsem pozván na audienci k císaři a napadá mě, že bych mu mohl nabídnout něco z vymožeností současnosti. Ha, ale co?

  • Musí to být něco, co v té době ještě neexistovalo.
  • Musí to být něco, co by bylo tehdejší technologií realizovatelné.
  • Musí to být něco, co bych dokázal sestrojit.

Padá tedy to, že bych mu napsal webovou stránku. Ale co bych asi tak dokázal sestrojit, aby to k něčemu bylo?

Dokázal bych sestrojit třeba pluh? Jo, asi ano – ale smůla, ten Římané znali. Co dál?

Sestrojím leccos elektrického. Hm, ale kde v Římě v prvním století sehnat elektřinu? Dráty z mědi bych asi dokázal nechat vyrobit, i jejich izolaci bych vyřešil. Sestrojil bych i článek. Pak by šlo udělat cívku. K něčemu by to asi bylo…

Jako nejjednodušší věc, která mě napadla, byl střelný prach. Jen si nejsem jist, kde přesně bych sehnal ledek. Šlo by to stejně jako později, kdy se sanytr seškraboval ze zdí chlévů. Vyráběl se tlením a určitě by k tomu šlo nějak využít římské kanalizační sítě. To bych asi metodou pokusu a omylu nakonec zvládl.

Dobře, co dál? Co třeba parní stroj? Asi ano, ten jednoduchý, Newcomenův.

No, moc toho není. Co byste zvládli tehdejšími postupy udělat vy?